۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

+ میتونم شماره تونو داشته باشم؟
- صد و بیسدو پنج.
+ جووون بیا خاموشم کن.

هیچ نظری موجود نیست: