۱۳۹۱ شهریور ۱۵, چهارشنبه

مشاوره ی پزشگی

میزنم زمین هوا نمیره. چه کنم؟

۳ نظر:

اقای قاف گفت...

بندازش هوا
مسلما زمین میاد

ديگرباش گفت...

هان...باس با آرامش بياي زمين كه خوب بره هوا!!

یک خیار ممتنع گفت...

آره