۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند.

هیچ نظری موجود نیست: