۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

بچه مرسه ای که بودم میبردنم سر صف اون آهنگه بوی گل سوسن از باسنم آیدو میخوندم.

هیچ نظری موجود نیست: