۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

شاملوه

دهنتو بو میکنن نکنه یه وخت گفته باشی دوست دارم
دلتو پو میکنن نکنه یه وخت یه شعله توش قایم شده باشه
دور و زمونه ای شده عیزم
عشقو باید قایم کنی تو کابینت خونه
شوقو باید قایم کنی تو کابینت خونه
دور و زمونه ای شده عیزم

۱ نظر:

گوزیده گویه ها گفت...

خیلی عالی