۱۳۹۲ مهر ۱۵, دوشنبه

آمار و ارقام و امعاء و احشاء
عوض بدل و عدد رقم
جواد مواد و مواد پواد
اتل متل و لم یلد ولم یولد
اشتغالزایی و اشکالتراشی
روح پرفتوح و جناب مستطاب
راقم این سطور و این بندهِ حقیر
الم شنگه و ولم یولد
کان لم یکن و عطف بما سبق
اسائهِ ادب و ازالهِ بکارت
زود انزالی و بیش فعالی
دستم بدامنت و اینتن بمیره
مکش مرگ ما و بر ما مگوزید

هیچ نظری موجود نیست: