۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

شاملوه

اگه که الکی زیباس شب
واسه چی زیباس شب
واسه کی زیباس؟ –
شب و
رود بدون انحنای ستاره ها
که سرد میگذره.

هیچ نظری موجود نیست: