۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

حسن ات به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری، گلاب به روت، جهان می توان گرفت

هیچ نظری موجود نیست: