۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

حسن‌ت
به‌اتفاق ملاحت
جهان گرفت
آری
مع‌الاسف
جهان می‌توان گرفت

هیچ نظری موجود نیست: