۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- غلط نیس که. کجاش غلطه.

هیچ نظری موجود نیست: