۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- غلطه؟ اگه راس میگی خودت بکن ببینم درستش چجوریه.

هیچ نظری موجود نیست: