۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- سرما می خورم.

هیچ نظری موجود نیست: