۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- نمیگم تا جونت درآد.

هیچ نظری موجود نیست: