۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- نگم چیکارم می کنی؟
= می کنمت.
- نمیگم.

هیچ نظری موجود نیست: