۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دکتربازی می کنم باهاش.
= خیلخب. بشرطیکه اذیت نکنین همو.

هیچ نظری موجود نیست: