۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

(احوال پرسی - مدل غیرخطی)
- چیکا می کنی؟
- سلام. چه خبر؟
- آره. سلام
- باشه. خوبی؟
- خبری نیس
- مرسی
- تو چطوری؟
- نه ممنون
- مثل همیشه

هیچ نظری موجود نیست: