۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

(احوال پرسی - مدل هارش)
- چطوری؟
- به تو چه.
- خوبی؟
- ببند دهنتو.
- چه خبر؟
- خفه شو تو.

هیچ نظری موجود نیست: