۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم میدم.
= آه ببخشید فک کردم داری سیگار میکشی.

هیچ نظری موجود نیست: