۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

وسسلام و وصصلات علا سیدنا و نبینا و رسولنا خاتمل انبیاع ولمرسلین ابلقاسم مستفا محـــــ[صلوات]ـــندس. مهندس. ابلقاسم مستفا مهندس.

هیچ نظری موجود نیست: