۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

[نظر لطف سعدی به من]

تو
از نبات گرو برده ای به شیرینی، به اتفاق!
ولیکن
نبات خودرویی

هیچ نظری موجود نیست: