۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

[لطف بیش از حد سعدی به من]

پیش تو
به اتفاق!
مردن،
خوشتر که پس از تو زندگانی.

هیچ نظری موجود نیست: