۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

[درد دل سعدی با من]

هیچم نماند در همه عالم، به اتفاق
الا سری که در قدم یار می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: