۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

[سعدی]
سعدی هو آر یو که در این حلقه ی کمند
چندان فتاده اند که ما صید لاغریم

هیچ نظری موجود نیست: