۱۳۸۹ شهریور ۱۹, جمعه

[حافظ در مورد من]
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالمی می کشم از به اتفاق

هیچ نظری موجود نیست: