۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

فک کن
بعضیا هستن که حرفای منو باور می کنن
هولناکه...
به کجا می رویم؟

هیچ نظری موجود نیست: