۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

در هوس خیار او
همچو خیار گشته ام.

هیچ نظری موجود نیست: