۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

-- اما یه دسته ی سوومی هم ووجوود دارن که فقط دهنشوون..

هیچ نظری موجود نیست: