۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

-- اما یه دسته ی سوومی هم هس که دسته ی تبره.

هیچ نظری موجود نیست: