۱۳۸۹ شهریور ۱۹, جمعه

[ای بابا حافظ]
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
کین سر پر هوس شود خاک در به اتفاق.‏

هیچ نظری موجود نیست: