۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

مَنویّات 3

از لبه ی سککو فاصله بگیر.