۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

مَنویّات 2

آدما رو نبین تا براشون عزیز بشی.