۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

شاملو به سعی لپتاپ

از فلش کدام سلیطه ای، ای ویروس؟