۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

مَنویّات 1

از کسایی که توی محیطای عمومی با صدای بلند حرف میزنن بترس.