۱۳۸۹ آبان ۲, یکشنبه

نیازی به رسم شکل نیست.

چهار عضو مورد علاقه ی بدن خود را به ترتیب نام ببرید.
1. ناف
2. دودول
3. انگشت کوچک پای چپ
4. کون

هیچ نظری موجود نیست: