۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت.
ریدم به زندگی...
جهان می توان گرفت؟

هیچ نظری موجود نیست: