۱۳۸۹ آبان ۲۴, دوشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
قول شرف میدم: جهان می توان گرفت

هیچ نظری موجود نیست: