۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

+ آتیش داری؟
= مزاحم نشو من نامزد دارم.

هیچ نظری موجود نیست: