۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

= آتیش داری؟
+ ها؟ آره، اونجاس، پایین تخته، کنار شورتت.

هیچ نظری موجود نیست: