۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

میشه از همین در پیاده شم؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

1 _ پیاده شو فقط موتوری رو بپا

2_ نه اون در خرابه

ناشناس گفت...

نه عزیزم مگر شهر هرته که از هر داری دلت خواست پیاده شیً....اون آفتابه زرده رو بذار زمین اون قرمزه رو وردار