۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون.

هیچ نظری موجود نیست: