۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

نون و پنیر و هق هق
سفره ی سرد عاشق

نون و پنیر و فندق
رخت عزا تو صندق

نون بیات و حلوا
سوخته حریر دریا

نون و پنیر و فلفل
یه مرد چاق خوشگل

نون و پنیر و بادوم
یه قصه ی ناتموم

هیچ نظری موجود نیست: