۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

نون و پنیر و گردو
قصه ی شهر جادو

نون و پنیر و سبزی
تو بیش از این می ارزی

نون و پنیر و خامه
امشب محسن باهامه

نون و پنیر و خنجر
به من میگن مظفر

هیچ نظری موجود نیست: