۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

نون و پنیر و کافشن
یه رختخاب پر از شن

هیچ نظری موجود نیست: