۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

نون و پنیر و تلخون
داد کشیدن تو قندون

هیچ نظری موجود نیست: