۱۳۸۹ بهمن ۱۷, یکشنبه

خوصومت شخصی پیدا کردم.
تو جیب یکی از شروال جینای کهنه م بود.
مچاله شده.

هیچ نظری موجود نیست: