۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

یاد من باشد
سبزه ای را بکنم خاهم مرد
خاهم انداخت به آب
دور خاهم شد از این در وطن خیش غریب
ای سراپایت سبز
دستانت را بذار تو دستم
من عاشق تو هستم
من عاشق تو هستم.

هیچ نظری موجود نیست: