۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

اون دو تا بست چشات بنو خابب بیکنه
ذره ذره اون نگات داره آبب بیکنه
داره بیبیره دلب واسه بخبل نگات
هبه رنگی رو شناختب بن با اون رنگ چشات
بث یک روعیای خشک پا گرفتی تو شباب
از یه دنیای دیگه قصه ها گفتی براب
هنوز از هرب تنت داره بیـــــــــسوزه تنب
از تو سبزوار شده خاک خشک بدنب
دستای عاشق تو بنو از نو تازه ساخت
دل ناباور بن جز تو عشقی نشه ناخت

۱ نظر:

ناشناس گفت...

قرص سرماخوردگی بزرگسالان بخور... اون موقع برامون بخون! اینجوری بهتره!
البت به نظر من!