۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

قبله

۳ نظر:

امیر حسین گفت...

باحاله مطالبت.لینکت کردم

احمد گفت...

من و بدبختی و به اتفاق

هر وقت بد بختی میاد سراقم با بد بختیم به اتفاق میام به اتفاق نمیدونم بدبختیم به اتفاق من میاد به اتفاق یا من به اتفاق بد بختیم میام به اتفاق ولی هر وقت میام به اتفاق میبینم اتفاقی بدبختیمم اومده به اتفاق با خودم میگم کاش بشه به اتفاق این بدبختی و بپیچونم بیام به اتفاق ولی اتفاقی میبینم اونم فکر من و کرده من و اتفاقی پیچونده اومده به اتفاق این اتفاقات من و بدبختی و به اتفاق بدبختم کرده

ناشناس گفت...

از اینوری بگوزیم ؟