۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

امروز با خیام

برخیزم و عزم باده ی ناب کنم
رنگ رخ خود به رنگ تیتاب کنم

هیچ نظری موجود نیست: