۱۳۹۰ فروردین ۲۸, یکشنبه

امروز با خیام

برخیزم و عزم باده ی خاص کنم
رنگ رخ خود به رنگ کالباص کنم

هیچ نظری موجود نیست: